Informeren naar onderdelen? 077 - 3031570
NL EN DE FR

Voor 15:00 besteld = dezelfde werkdag verzonden.

Retourneren

 

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is alleen van kracht op verkooptransacties tussen de ondernemer en een consument en/of zakelijke klant

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument en/of zakelijke klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument en/of zakelijke klant of een vooraf door de consument en/of zakelijke klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument en/of zakelijke klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument en/of zakelijke klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument en/of zakelijke klant te doen middels het retourformulier. Nadat de consument en/of zakelijke klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument en/of zakelijke klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument en/of zakelijke klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening, alsook de administratiekosten.
 2. Indien de consument en/of zakelijke klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument en/of zakelijke klant uitsluiten voor producten zoals onderstaand omschreven. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht:
  1. Elektronische onderdelen
  2. Speciaal voor de klant gedemonteerde onderdelen
  3. Verzegelde onderdelen waarvan de verzegeling niet meer intact is
  4. Als vooraf de artikelnummers niet vergeleken zijn
  5. Zelf verkeerd bestelde onderdelen

  6. Klik hier voor het retourformulier.

    

Onderdelen zoeker

Vul je kenteken in en vind snel en voordelig je onderdelen.
NL
Selecteer je automerk in en vind snel en voordelig je onderdelen.
Vul een artikelnummer in en vind snel en voordelig je onderdelen.